top of page

afspraak maken

Eerste afspraak

 

Als u wilt onderzoeken of Anna’s begeleiding wat voor u is, dan maken we een afspraak voor een kennismakings-gesprek.

We bespreken globaal doelen, wensen en mogelijkheden. Als u interesse heeft om met Anna’s Begeleiding aan de slag te gaan, maken we een  tweede afspraak.

Vervolgafspraak

 

Deze afspraak heeft een meer ondernemend karakter. Het doel is samen te achterhalen welke activiteiten het beste bij u passen. Het kan zijn dat het een activiteit is die onderdeel is van Anna’s begeleiding, maar het kan ook zijn dat u zelf een activiteit voorstelt. Het gaat erom elkaar juist in het praktische doen te leren kennen en te ervaren wat het is om samen te werken en een team te zijn. Vervolgens  wordt een eerste persoonlijk activiteitenplan gemaakt.  

 

bottom of page