top of page

werkwijze

Anna’s Begeleiding biedt  actieve dagbesteding en praktische ondersteuning bij het organiseren van een zelfstandig en actief bestaan.  Wat daarvoor nodig is, dat bepaalt u samen met Anna’s Begeleiding.  Er wordt een persoonlijk activiteitenplan opgesteld. Hierbij spreken we samen af welk resultaat we willen behalen, welke activiteiten er worden ondernomen en wanneer er wordt geevalueerd. Het kan zijn dat het vooral praktische activiteiten zijn, waarbij werken met paarden en onderhoudswerkzaamheden in de beheersgebieden van het Zuid Hollands Landschap centraal staan. Het kan ook zijn dat we juist met de zaken van alledag aan de slag gaan; met uw dagindeling, met uw woonomgeving of met het zoeken van (vrijwilligers)werk.

 

Het aantal dagdelen dat wordt besteed aan het persoonlijk activiteitenplan varieert van 1 dagdeel per week tot 5 dagdelen per week. We evalueren elke zes weken en als het nodig is maken we een nieuw plan. 

Persoonlijk

Activiteiten

Plan

 

Team

 

Onderhoud beheersgebieden ZHL
Paarden van destoeterij Zonnehoeve
Onderhoud beheersgebieden ZHL
Anna's paarden
Onderhoud beheersgebieden ZHL
Jonge aanwas
Anna's paarden
onderhoud beheersgebieden ZHL
onderhoud beheersgebieden ZHL
onderhoud beheersgebieden ZHL
onderhoud beheersgebieden ZHL
werkzaamheden met de lokale boeren
Anna's hoeve
natuurschoon
ruine
ruine

Anna’s Begeleiding beschikt over een team van mensen met uiteenlopende achtergronden en competenties, dat op verschillende terreinen deskundige ondersteuning kan bieden.

Eén keer per week lunchen we met z'n allen om ervaringen uit te wisselen, tips te geven en de planning voor de volgende week door te nemen. Binnen de werkwijze van Anna’s Begeleiding wordt  cliënten de mogelijkheid geboden om samen te werken en elkaar  praktisch te ondersteunen.

 

Daarnaast hebben we iedere zes weken een bijeenkomst waaraan maatschappelijk betrokken mensen deelnemen. Tijdens het eten bespreken we vraagstukken die ons bezig houden. 

Vaste

onderdelen

Annamarieke van IJzendoorn
Marja Molenaar
Piet van IJzendoorn
Alexandra van Zanten Baris

Indien nodig zijn wij ook buiten kantooruren beschikbaar. Sommige mensen hebben genoeg aan zo nu en dan een steun in de rug, terwijl andere mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat de steunende hand nooit ver weg is.

 

 

 

 

 

De samenwerking wordt afgerond als de resultaten zijn behaald en er voldoende maatjes in het netwerk zijn.

 

 

 

 

Bereikbaarheid

 

Afronding

 

bottom of page