top of page

zorgaanbod

CONTRACTEN

Ondersteuning

 

Anna’s Begeleiding biedt praktische en brede ondersteuning voor mensen die zelf weer de touwtjes in handen willen krijgen in hun dagelijks leven. Onze begeleiding houdt in dat we samen praktisch aan de slag gaan, passend bij uw situatie en bij uw belangen.  Doel is  dat u  uw leven weer vorm kan geven, zodat u weer goed op weg kunt. 

Anna’s Begeleiding heeft een contract voor zorgbegeleiding en dagbesteding met de samenwerkende gemeenten in de Bollenstreek voor begeleiding vanuit de WMO.

Persoonlijk

 

Dat betekent dat Anna’s Begeleiding er voor iedereen anders uitziet. We werken met een persoonlijk activiteitenplan. Hierin spreken we af wat voor u belangrijk is om voor elkaar te krijgen.  Bij  sommige mensen gaat het vooral om activiteiten om weer aan het werk te gaan, voor anderen is allereerst belangrijk om het dagelijks leven anders te organiseren. Vaak gaat het om een combinatie van activiteiten gericht op werken, wonen, leren en participeren. Hoe het plan er ook uitziet, het is altijd een plan waar u en Anna’s Begeleiding samen voor gaan.

Doelgroep

 

  • schoolverlaters
  • mensen met een psychiatrische stoornis
  • mensen met een autistiforme stoornis
  • mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
  • ex-verslaafden
bottom of page